Списание ProPACK излезе от печат.

1694
Spread the love

Излезе първи брой за 2009 г. на специализираното списание за опаковане ProPACK.

Биографична информация