Списание ProPACK излезе от печат.

1708

Излезе първи брой за 2009 г. на специализираното списание за опаковане ProPACK.

Интернет портал за печатни технологии.