Трети брой на списание Опаковки и Печат.

1221

В него можете да прочетете за един по-различен поглед на позициониране на търговската марка, за създаването на прототипи и мн. др.

Интернет портал за печатни технологии.