Трети брой на списание „Опаковки и печат“ за 2009 година.

1575

Можете да разгледате корицата и съдържанието тук.

Интернет портал за печатни технологии.