Четете нова статия в раздела „Помощник“

1359
Четете нова статия в раздела „Помощник“

HSWO –технологията и хартиите за нея.
Автор е д-р инж.Росица Сарджева – хон.преп.в СУ”Кл.Охридски” Ф-т по журналистика.

Интернет портал за печатни технологии.