Aбонаментна кампания 2010 година

1558
Spread the love
Вече стартира абонаментната кампания за 2010 година на специализираните издания ПОЛИГРАФИЯ, ProGRAFICA и ProPACK.
Списание ПОЛИГРАФИЯ– Научно-техническо списание за техника, технология, организация иуправление на редакционно-издателския процес и печатното производство,новости и иновации. Основано 1949 година. Орган на Съюза напечатарската индустрия в България.

Списание ProGRAFICA
– Специализирано списание за графичени уеб дизайн, предпечатна подготовка, творчески решения, печат,маркетинг и реклама, софтуер, техника и технологии.

Списание ProPACK
– Специализирано списание за опаковане– проектиране, дизайн и производство на опаковки, опаковъчнимашини и технологии, материали и консумативи за опаковъчния бранш,новости и иновации.

Цени за абонамент:
Годишният абонамент за всяко от трите списания е на стойност 48 лв. сДДС и включва шест книжки годишно.
Цената за пакетен абонамент (сп. Полиграфия, сп. ProGRAFICA и сп.ProPACK) е на стойност 99 лв. с ДДС.

Как може да направитесвоя абонамент:
Абонирането може да бъде осъществено в редакцията или чрез агенциите заабонамент и разпространение (Доби Прес, Артефакт, Близнаци и Българскипощи).

За контакти и повечеинформация:
Антоанета Антонова – e-mail: a.antonova@print-publishing.bg; тел.: 02/460 50 51
Ирина Казанджиева – e-mail: i.kazandjieva@print-publishing.bg; тел.:02/ 460 50 50

Специализираните издания на Принт енд Пъблишинг ЕООД са най-доброто,което пазарът на специализирани издания в България предлага в областтана графичния и уеб дизайн, печата и полиграфията, опаковането,маркетинга и рекламата.

БЪДЕТЕ НАШИ ПАРТНЬОРИ ВБИЗНЕСА И В ПОЗНАНИЕТО ПРЕЗ 2010 ГОДИНА!

Принтенд Пъблишинг – издател на списанията Полиграфия, ProGrafica и ProPack

Биографична информация