Aбонаментна кампания 2010 година

1575

Вече стартира абонаментната кампания за 2010 година на специализираните издания ПОЛИГРАФИЯ, ProGRAFICA и ProPACK.

Списание ПОЛИГРАФИЯ – Научно-техническо списание за техника, технология, организация и управление на редакционно-издателския процес и печатното производство, новости и иновации. Основано 1949 година. Орган на Съюза на печатарската индустрия в България.

Списание ProGRAFICA
– Специализирано списание за графичен и уеб дизайн, предпечатна подготовка, творчески решения, печат, маркетинг и реклама, софтуер, техника и технологии.

Списание ProPACK
– Специализирано списание за опаковане – проектиране, дизайн и производство на опаковки, опаковъчни машини и технологии, материали и консумативи за опаковъчния бранш, новости и иновации.

Цени за абонамент:
Годишният абонамент за всяко от трите списания е на стойност 48 лв. с ДДС и включва шест книжки годишно.
Цената за пакетен абонамент (сп. Полиграфия, сп. ProGRAFICA и сп. ProPACK) е на стойност 99 лв. с ДДС.

Как може да направите своя абонамент:
Абонирането може да бъде осъществено в редакцията или чрез агенциите за абонамент и разпространение (Доби Прес, Артефакт, Близнаци и Български пощи).

За контакти и повече информация:
Антоанета Антонова – e-mail: a.antonova@print-publishing.bg; тел.: 02/ 460 50 51
Ирина Казанджиева – e-mail: i.kazandjieva@print-publishing.bg; тел.: 02/ 460 50 50

Специализираните издания на Принт енд Пъблишинг ЕООД са най-доброто, което пазарът на специализирани издания в България предлага в областта на графичния и уеб дизайн, печата и полиграфията, опаковането, маркетинга и рекламата.

БЪДЕТЕ НАШИ ПАРТНЬОРИ В БИЗНЕСА И В ПОЗНАНИЕТО ПРЕЗ 2010 ГОДИНА!

Принт енд Пъблишинг – издател на списанията Полиграфия, ProGrafica и ProPack

Интернет портал за печатни технологии.