Print-Pack Magazine временно спира

1741
Spread the love
Списанието ще се появи с нова тематична и графична концепция.
Уважаеми читатели,рекламодатели и сътрудници на сп. „Print-PackMagazine”,

Бихме искали да Ви информираме, че временно спираме списанието от печат.

Уважението ни към Вас и желанието ни да бъдем по-полезни, по-интереснии адекватни на изискванията на съвременното динамично развитие насвета, ни насочиха към това решение.
През периода, в който Ви лишаваме от възможността да ползватенеобходимата информация от списанието и да рекламирате вашатапродукция, ще използваме за изграждане на нова тематична и графичнаконцепция.
С ваша помощ ще се постараем списанието да стане още по-полезно ипривлекателно и да отговаря на съвременните изисквания към средстватаза информация и комуникация.

Желаем Ви успех!
До нови срещи на страниците на сп. „Print-PackMagazine”!

Източник: Априком ООД

Биографична информация