ProGRAFICA навърши една година

2363
ProGRAFICA навърши една година
Spread the love

Пожелаваме на колегите от ProGRAFICAмного успехи. Разгледайте корицата и съдържанието на новия брой насписанието тук.
inline_238_http://prepressbg.com/images/braikova_pro.jpgProGRAFICA навърши една година и правейки своите„първи стъпки“ в тозинаситен с информация свят, то върви по собствения си път. Щастливи сме,когато някой от вас сподели, че отдавна е трябвало да се появи подобноиздание — ето защо ние се стараем да разберем какво точноочаквате от него, поднасяйки ви специализирана информация в широкспектър. В този брой имаме честта да ви срещнем с г–н ТеодорМилев — управляващ директор на „МайкрософтБългария“ — който, специално за читателите наProGRAFICA, разказва своите впечатления от проведената наскоро в Софиятехнологична конференция „Дни на Microsoft 2006”.
Следвайки актуалносттана събитията в бранша, една от основните теми в този брой е новиятQuarkXpress 7.0, представен от Антонина Николова от Евротайп ООД— оторизиран дистрибутор на Quark Inc. за България. Не севъздържахме да добавим още нещо по темата и ние, базирайки се насветовните информационни бюлетини. Какви шрифтови формати се поддържатот различните операционни системи Windows и кои са особеностите приработа с шрифтове кирилица, можете да научите от материала на нашиядългогодишен сътрудник Иван Нейчев, управител на ХермесСофт —фирма, занимаваща се основно с дизайн и разработка на шрифтове. Надявамсе материалът „Типография. Изкуството наоформяване“, в рубрика „Графичен дизайн“,да се превърне в „настолна книга“ за много от вас.Подтикнати от липсата на литература по тази злободневна в гилдиятатема, се обърнахме към г–н Васил Василев (доскорошния главенредактор на сп. полиграфия) с молба да публикуваме отново, специално заProGRAFICA, неговия труд, писан преди вече доста години, но все още незагубил своята актуалност и полезност по отношение на основнитепринципи на оформяване на печатните продукти. В същата рубрика, за тезиот вас, които се занимават с графичен дизайн, предполагам ще бъдеинтригуваща новата графична концепция на в–к„Труд“, със своите специфични изисквания и логикана оформление, представена ни от своя създател ЛюдмилВеселинов. Не по–малко интересна продължава да бъде рубрикатани „Въпроси и отговори“, която подготвяме съвместнос българското онлайн издание за полиграфия www.prepressbg.com, в чийтофорум има регистрирани над 1600 души, занимаващи се с полиграфия,предпечатна подготовка и дизайн на печатни продукти. В предишния ниброй ви информирахме за това, което се очакваше да се случи по време нанай–голямото изложение в света за информационни икомуникационни технологии CeBIT, провеждащо се всяка година през март вХановер. Сега вече, благодарение на сътрудничеството ни със сп.Computer, ще можете да научите какви краткосрочни и дългосрочнитенденции в бранша са се очертали по време на тазгодишното му издание.

Ще намерите, разбира се, и още интересна информация по различни теми,но накрая, за „десерт“, ви оставяме да сезапознаете с новата книга на издателство СофтПрес, представенамайсторски от Васил Сирманов в неговия неповторимо увлекателен стил.Очаквайте отново ProGRAFICA в началото на следващата година, а дотогава— не пропускайте предстоящите броеве на сп. полиграфия!

Десислава Брайкова
главен редактор

inline_643_http://prepressbg.com/images/korica_prografika.jpg

Съдържание

Новини

Нашетоинтервю
Дни на Microsoft 2006 — Теодор Милев специално за ProGRAFICA

МОЯТСОФТУЕР
Новият QuarkXPress 7
Още за QuarkXPress 7

Шрифтове
Работа с шрифтове под Windows

ГРАФИЧЕНДИЗАЙН
Pro arte imprimendi. Типография. Изкуството на оформяване

Графичното пространство на вестника

ВЪПРОСИИ ОТГОВОРИ
Коректно подаване на файлове

ИЗЛОЖЕНИЯ
CeBIT 2006, XX юбилейно издание

ИЗЛОЖБИ
Бертолд Волпе — създател на шрифтове и оформител на книги

ДИГИТАЛЕНПЕЧАТ
Ново мултифункционално устройство от Xerox

ФОТОГРАФИЯ
Casio EX–Z1000

СПЕЦИАЛИЗИРАНАЛИТЕРАТУРА
PrePress от СофтПрес

Биографична информация