Pce Instruments

38

https://www.pce-instruments.com/us/

Американска компания произвеждаща различни измервателни уреди, сред които спектрофотометри, денситометри, инструменти за измерване на твърдости, за влага в хартиите и мн. др.

Интернет портал за печатни технологии.