Съвет от адвокат: Наемане на чужди граждани в печатници

Съвет от адвокат: Наемане на чужди граждани в печатници

…изпратени в рамките на предоставяне на услуги на територията на Република България – само за конкретното юридическо или физическо лице, и за посочените в разрешението, издадено от компетентните органи, място, длъжност и срок на работа….

Съвет от адвокат: Има ли право работодателят да обяви стимули за служители, които се ваксинират, не пушат и подобни?

Съвет от адвокат: Има ли право работодателят да обяви стимули за служители, които се ваксинират, не пушат и подобни?

…вероятно би третирала като дискриминационни както ограниченията за работниците и служителите, непритежаващи сертификат, така и стимулите за тези, които притежават. Въпреки казаното си позволявам да изразя личното си мнение, че преценката дали да въведе материални…

Съвет от адвокат: Индексиране на заплатата спрямо инфлацията – как да стане, без да се подписва анекс към трудовия договор

Съвет от адвокат: Индексиране на заплатата спрямо инфлацията – как да стане, без да се подписва анекс към трудовия договор

…обаче се отнася единствено за увеличаване на трудовото възнаграждение. Едностранно намаляване на работната заплата от работодателя не е допустимо и единственият правен механизъм, по който може да се постигне такъв ефект, е чрез сключване на…

Съвет от адвокат: Home office – има ли промяна в правилата за трудова злополука?

Съвет от адвокат: Home office – има ли промяна в правилата за трудова злополука?

…Андрей Александров – магистър по Право (2005) и доктор по трудово право и обществено осигуряване (2011) от Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Преди да се присъедини към екипа на „Камбуров и съдружници„, Андрей Александров е…

Съвет от адвокат: Длъжни ли са работодателите да заплащат PCR или антигенни тестове на служителите, които не желаят да се ваксинират?

Съвет от адвокат: Длъжни ли са работодателите да заплащат PCR или антигенни тестове на служителите, които не желаят да се ваксинират?

…което е командировало лицата, или на ведомството или предприятието, което поема разходите по чл. 4. Отговор от Андрей Александров – магистър по Право (2005) и доктор по трудово право и обществено осигуряване (2011) от Софийски…

Печатното издание Dotbrain 4.0 влиза в разпространение

Печатното издание Dotbrain 4.0 влиза в разпространение

…за инсталация за дигитална машина в България и др. Ще намерите статии за дуалното обучение и бизнес обстановката в България.   Искаме да благодарим на рекламодателите в този брой. На кориците ще видите: Тотем Груп,…

Изменения в трудовото законодателство през 2020 г. от важно значение за работодателите

Изменения в трудовото законодателство през 2020 г. от важно значение за работодателите

Рубрика по трудово право с адв. Андрей Александров Без съмнение 2020 г. се оказа изпълнена с неочаквани предизвикателства във всички сфери на обществения живот, в т.ч. и в трудовите отношения. Веднага след обявяването на извънредно…

Съвет от адвокат: Колегите отказват да работят с конкретен служител. Как да го освободим от работа?

Съвет от адвокат: Колегите отказват да работят с конкретен служител. Как да го освободим от работа?

…съответно е в състояние да изгради защитната си теза при евентуално обжалване на уволнението. От друга страна, без мотиви в заповедта съдът няма как да извърши преценка на законосъобразността й. Посочването единствено на законовото основание…

Съвет от адвокат: Отказ от извънреден труд

Съвет от адвокат: Отказ от извънреден труд

…target=“_blank“ rel=“noopener noreferrer“>Андрей Александров – магистър по Право (2005) и доктор по трудово право и обществено осигуряване (2011) от Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Преди да се присъедини към екипа на „Камбуров и съдружници„, Андрей…

Съвет от адвокат: Служителки в майчинство искат да работят по няколко дни в седмицата

Съвет от адвокат: Служителки в майчинство искат да работят по няколко дни в седмицата

…да се подчертае, че – ако служителката ползва отпуск и съответно й се изплаща обезщетение за майчинство от ДОО – формирането на осигурителен доход за същия месец може да доведе до спиране на обезщетението.  …

Съвет от адвокат: Отпуск в натоварен момент от месеца

Съвет от адвокат: Отпуск в натоварен момент от месеца

…работодателят бе оспорил валидността на болничния лист по надлежния ред и бе установил, че работникът или служителят неправомерно е ползва отпуск поради временна нетрудоспособност, то тогава същия можеше да му се търси дисциплинарна отговорност.) Не…

Съвет от адвокат: Фриволно държане с колегите

Съвет от адвокат: Фриволно държане с колегите

…във вмешателство в личния живот и отношения на служителите си. Отговор от Андрей Александров – магистър по Право (2005) и доктор по трудово право и обществено осигуряване (2011) от Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Преди…

Съвет от адвокат: Отказ да се работи втора смяна

Съвет от адвокат: Отказ да се работи втора смяна

…без предизвестие (вж. чл. 327, ал. 1, т. 3 КТ и по-конкретно основанието за прекратяване на трудовия договор без предизвестие „… когато [работодателят] не изпълни други задължения, уговорени с трудовия договор или с колективния трудов…

Съвет от адвокат: Преминаване на две смени на работа

Съвет от адвокат: Преминаване на две смени на работа

…непосредствения ръководител. В тези случаи непосредственият ръководител е длъжен да вземе необходимите мерки за идването на сменящ работник или служител (чл. 141, ал. 6 КТ). Въвеждането на сменен режим на работа не е обвързано със…