Съвет от адвокат: Колегите отказват да работят с конкретен служител. Как да го освободим от работа?

Съвет от адвокат: Колегите отказват да работят с конкретен служител. Как да го освободим от работа?

…съответно е в състояние да изгради защитната си теза при евентуално обжалване на уволнението. От друга страна, без мотиви в заповедта съдът няма как да извърши преценка на законосъобразността й. Посочването единствено на законовото основание…

Съвет от адвокат: Отказ от извънреден труд

Съвет от адвокат: Отказ от извънреден труд

…target=“_blank“ rel=“noopener noreferrer“>Андрей Александров – магистър по Право (2005) и доктор по трудово право и обществено осигуряване (2011) от Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Преди да се присъедини към екипа на „Камбуров и съдружници„, Андрей…

Съвет от адвокат: Служителки в майчинство искат да работят по няколко дни в седмицата

Съвет от адвокат: Служителки в майчинство искат да работят по няколко дни в седмицата

…да се подчертае, че – ако служителката ползва отпуск и съответно й се изплаща обезщетение за майчинство от ДОО – формирането на осигурителен доход за същия месец може да доведе до спиране на обезщетението.  …

Съвет от адвокат: Отпуск в натоварен момент от месеца

Съвет от адвокат: Отпуск в натоварен момент от месеца

…работодателят бе оспорил валидността на болничния лист по надлежния ред и бе установил, че работникът или служителят неправомерно е ползва отпуск поради временна нетрудоспособност, то тогава същия можеше да му се търси дисциплинарна отговорност.) Не…

Съвет от адвокат: Фриволно държане с колегите

Съвет от адвокат: Фриволно държане с колегите

…във вмешателство в личния живот и отношения на служителите си. Отговор от Андрей Александров – магистър по Право (2005) и доктор по трудово право и обществено осигуряване (2011) от Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Преди…

Съвет от адвокат: Отказ да се работи втора смяна

Съвет от адвокат: Отказ да се работи втора смяна

…без предизвестие (вж. чл. 327, ал. 1, т. 3 КТ и по-конкретно основанието за прекратяване на трудовия договор без предизвестие „… когато [работодателят] не изпълни други задължения, уговорени с трудовия договор или с колективния трудов…

Съвет от адвокат: Преминаване на две смени на работа

Съвет от адвокат: Преминаване на две смени на работа

…непосредствения ръководител. В тези случаи непосредственият ръководител е длъжен да вземе необходимите мерки за идването на сменящ работник или служител (чл. 141, ал. 6 КТ). Въвеждането на сменен режим на работа не е обвързано със…

Съвет от адвокат: Назначаване на непълнолетни лица в производството

Съвет от адвокат: Назначаване на непълнолетни лица в производството

…договор за неопределено време, срочен трудов договор, договор за работа през определени дни от месеца и т.н. Страните ще направят тази преценка според обстоятелствата в конкретния случай и ще изберат правната възможност, която в най-голяма…

Съвет от адвокат: Почасова работа, възможно ли е това?

Съвет от адвокат: Почасова работа, възможно ли е това?

…че работното време ще се определя по график в началото на всеки месец. По силата на сега действащото трудово и осигурително законодателство времето на работа по трудов договор по чл. 114 КТ се признава за…

Съвет от адвокат: Забрана за работа при конкурент на работодателя

Съвет от адвокат: Забрана за работа при конкурент на работодателя

…размер на уговореното обезщетение?“ Съдът приема, че клаузата е нищожна. Дори плащането на обезщетение от работодателя за въздържането от конкурентна дейност не е в състояние да я санира. Казано с други думи, съдът отрича на…

Съвет от адвокат: Неплатен отпуск – кога, как и редно ли е да се предоставя под натиск от работодателя?

Съвет от адвокат: Неплатен отпуск – кога, как и редно ли е да се предоставя под натиск от работодателя?

…който трябва да бъде запазен. Полезно: Какво е ТЕЛК? Какво е Кодекса на труда? Какво е извънредно положение? ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от…

Съвет от адвокат: Трябва ли да се въздържам да назначавам лица с ТЕЛК?

Съвет от адвокат: Трябва ли да се въздържам да назначавам лица с ТЕЛК?

…над 100 работници и служители следва да назначат две на сто от средносписъчния си състав. Съгласно чл. 38, ал. 2 ЗХУ работните места, определени по реда на чл. 315 КТ (т.е. местата за трудоустрояване), не…

Съвет от адвокат: Работа от вкъщи, възможно ли е?

Съвет от адвокат: Работа от вкъщи, възможно ли е?

…преминаването към надомна работа или работа от разстояние. Не бива да се забравя, че при тези форми на работа няма как да се упражнява особено интензивен контрол върху спазването и уплътняването на работното време, затова…

Съвет от адвокат: обучение на служители и неустойки

Съвет от адвокат: обучение на служители и неустойки

…на установената обичайна договорна практика у нас, поради което няма причина за опасения, че не би издържало евентуална съдебна проверка.   Андрей Александров – магистър по Право (2005) и доктор по трудово право и обществено…