Цветна палитра алтернатива на Pantone

21

FREETONE – Pantone-ish colour palette for Adobe products by Stuart Semple Стюарт Семпъл от Culture Hussle създаде палитра „Freetone“ от 1280 Пантонизирани цвята, която също включва негови собствени цветови рецепти за Pinkest Pink, Black 3.0,…

повече

Color Calculator

510

http://www.sessions.edu/career_center/design_tools/color_calculator/index.asp Sessions Color Calculator е интерактивен web базиран инструмент, който помага на дизайнерите да избират между HTML, RGB или CMYK цветове и подхождащи си хармонични комбинации от тях.

повече