“Зреене”

0

(Gestalt) Процес на отделяне на фигура и грунд, за да се създаде визуално възприятие на едно изображение.

повече

“Спуснат” номер

0

(Drop Folio) Номер на страница, отпечатан в долния й край, докато номерата на останалите страници са в горния им край. Използва се за номериране на началната страница на нова глава от текста.

повече

“Шмекеруване”

0

(Greeking) Използване на сиви линии или “фалшиви” букви за представяне на текст, който е твърде малък, за да бъде четлив на екрана. В графичния дизайн това е използване на фалшив текст в макет на документ,…

повече

„Медна риза”

0

Тънък слой мед, нанесен електролитически върху основния меден слой на формните цилиндри /в дълбокия печат/, който се използва за за създаване на печатна форма. Нанасянето на „медната риза” става след нанасяне на разделителен слой от…

повече

Accent

0

(Ексент) Знак близо или през буква, показващ вариация при произнасянето й. Напр. ç, à, ò, é, Å. и др.п.

повече

additive primaries

0

Адитивни основни цветове. Те са червен, зелен и син. От тях чрез наслагване могат да бъдат получени всички останали цветове. Взети заедно дават бяло.

повече

Addressing Resolution

0

(Адресна резолюция) Степента на точност при позициониране, която компютърът може да зададе на едно външно устройство.

повече

Aliasing

0

(Алайзинг) Погрешно представяне на високи честоти от оригиналния сигнал като ниски честоти в извадка, дължащо се на непредставителност. Алайзингът нарушава формата на буквите и разстоянието между тях.

повече

Alphabet

0

(Азбука) Комплект от абстрактни символи, използвани в дадена писмена система.

повече

Analog Letterform

0

(Аналогова буквена форма) Начертан или отпечатан глиф (gliph), понякога като модел за създаване на подобни цифровизирани (дигитализирани) форми. Аналоговите буквени форми се конструират с гладки криви, които в последствие се цифровизират (дигитализират).

повече