ПолиграфияИнфо група dotbrain.eu ПринтГайд магазин TheDigitalPrint.info ПолиграфияИнфо ПринтСток БГОферта ПринтИдея
Error: Embedded data could not be displayed.
Порталът за печатни технологии
Речник


В момента в речника има 1378 думи.
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Я 
Специални благодарности на инж. Васил Станев, който обогати речника с над 400 полиграфически термина.


Буква П
Папка
/от немски език, две съединени корици/, твърда папка, лист сгънат на две – мека папка.


Пасер
/марки – от немски език/, предните и страничните ограничители, които служат за точно подаване на листа хартия или картон в печатния апарат на печатната машина при листов печат.


Паспарту
Вид специален картон, който означава от френски език буквално „минава навсякъде” тоест подходящ е за всякаква работа.


Паус
Вид копирна хартия, употребявана главно за принтери на компютри, в качеството си на материал за изработване на форми за печат, но също така за изработва не на чертежи, скици, схеми и др.


Пегамоид
Изкуствена кожа, изработена от хартия или платно.


Пейзажна ориентация
(Landscape orientation) Изображение на екран или на хартия, на което дългата страна е хоризонтална.


Пел (Пиксел)
Pel (Pixel) Елемент от изображение.


Пелюр
Силно прозрачна, тънка хартия, служеща за писане на формуляри в повече екземпляри.


Пепина
6636


Пергаментова хартия
Специално обработена висококачествена хартия, която не пропуска влага и се използва главно за опаковки, документи, а в последно врече и за високохудожествени рекламни материали.


Пергамин
Тънка прозрачна хартия, която прилича на пергамента и се употребява за опаковки.


Перл
Название на шрифт с кегел 5 пункта.


Перфориране
punching


Перфориране
Процес на нанасяне на перфорация.


Петит
Название на шрифт с кегел 8 пункта.


Печат
–многократно получаване на идентични отпечатъци чрез предаване на мастило от печатна форма върху материал за печат под въздействието на натиск


печати
rubber-stamps


Пика
(Picа) Типографска мерна единица, равна на 12 пункта или около 1/6 инча.


Пиксел
(Pixel) Елемент от изображение (наричан също pel). Частица графична информация изобразена на едно място върху екран или друго изходно устройство или върху хартия.


Плаващ обект
(Floating object) Илюстрация, таблица или диаграма, която форматорът на документа може да разположи свободно на различни места в текущия текст.


Плазмен дисплей
(Plasma display) Екранна технология, използваща йонизиран газ (плазма) за създаване на изображения. При някои плазмени устройства, светлината от плазмата се използва за възбуждане на фосфо...


Плакат
/виж афиш/, известие – от латински език „свидетелство”.


пластели
косели и пластели


пластели
нзанм


плексиглас
Плексигласът е търговска марка на полимерът полиметилметакрилат. Известен е и с термина акрил. Заради устойчивостта си към атмосферни условия и възможността да бъде лесно термоформован е п...


плотери
plotters


Повърхностна проклейка
Извършва се след получаване на слоя хартия при дообработката.


Подвижен шрифт
(Movable type) Това са въведените от Gutenberg отделни букви, отляти самостоятелно и монтирани в блокове за печат.


Подвързия
Полиграфическо изделие – книга, брошура, тетрадка, албум и др. Бива мека и твърда.


Подчертаване на краищата (възприятие)
(Edge enhancement - perception) Изостряне (засилване) на краищата на изображение чрез визуализираща система.


Подчертаване на краищата (обработка на изображение)
(Edge enhancement - image processing) Техника за обработване на изображения, която установява границите на обекти и увеличава техния контраст.


Показен шрифт
(Display Type) Размер на шрифта по-голям от този на останалия текст в заглавия, реклами и др.. Обикновено 14-пунктов или по-голям.


Поле
(Margin) Празно пространство отляво, отдясно, отгоре или отдолу на текста на една страница. В добри издания полетата могат да са повече от 50% от площта на страницата.


Полегат
(Oblique) Наклонен наляво шрифт, наследил формите на буквите от шрифта Roman, обратен на Italic, който също е курсив.


Полигони
(Polygons) Праволинейно представяне, използвано за изобразяване на контурни букви.


полиграфическа линия
полиграфическа линия


полиграфическо оборудване
printing equipment


Полу-битоване
(Half-bitting) Обработване на краищата на графични изображения за минимизиране на алайзинг ефектите и отстраняване на допуснати грешки. Нарича се също и dentation (назъбване ).


Полутониране
(Half tone) Метод на симулиране на непрекъснатост на тон в изображения с устройства, които имат малък брой изходни цветове или интензитети. Такива устройства се наричат “трептящи”.


Полутоново растеризиране
Метод за растеризиране на черно-бели или цветни изображения (например снимки) чрез представянето им като правилна мрежа от точки с различни размери (растерна мрежа), които могат да бъдат отп...


Полярна асиметрия
(Polarity asymmetry) Свойство на изходно устройство, изразяващо се в изменения на формата на изображение при смяна на поляритета.


Поредов дисплей
(Stroke display) Дисплей, възпроизвеждащ изображения чрез директно генериране на линии, дъги и т.н., обратно на bitmap дисплей.


Портретна ориентация
(Portrait orientation) Вертикален формат на страница или екран, на който височината е по-голяма от ширината.


Постфикс (окончание)
(Postfix) Поредица от инструкции и данни, в която операциите следват данните. Например, събиране на едно и две се извършва така: 1 2 +. В ползвателски интерфейс постфиксът изисква обект ил...


Почерняне
(Blackness) Видимо потъмняване на отпечатък върху страницата. Почернянето зависи от удебеляването на част от буквата, а също и от х-височината й.


Праволинейна шрифтова форма
(Inline font specification) Следата, оставена от перото при движението му в права линия, която в зависимост от подострянето му, определя буквената форма.


Праймер
Нанасянето на мастила, тонери, лепила и пр. върху някои повърхности е невъзможно или много трудно поради техните физични и химични свойства. Затова при работа с такива материали, върху т...


Преден план
(Foreground) Изображение или фигура, противоположно на фона.


предпечат
prepress


Предпечатна подготовка
Като по-тясно понятие това е етапът от проектиране на печатните материали точно преди печата. При започването на предпечатната подготовка са готови файловете с изображенията, илюстрациите, т...


Презредово визуализиране
(Interlaced display) Техника, използвана при CRT дисплеи, за намаляване на скоростта на опресняване на екрана, като две области, съдържащи последователни екранни редове, се опресняват алтерн...


Прекъсване
(Break) Решението колко текст ще се събере на всеки ред или страница от документ.


Преписвач
(Scribe) Форматер на документи, създаден от Brian Reid, много по-целенасочен в своите спецификации от такива форматери като Runoff.


Пресшпан
/от немски език/, вид тънък и лъскав плътен картон.


Префикс (представка)
(Prefix) Поредица от инструкции и данни, в която операторът предшества данните. Например събирането на едно и две се извършва така: + 1 2. В ползвателски интерфейс префиксът изисква да бъде ...


принтери
printers


Проба
(Galley) В традиционната типография това е проба от текста, таблица или фигура, която се отпечатва преди да се оформят страниците.


Проба
(Proof) Работно копие на печатния материал, което служи за проверка на съдържанието и формата и за нанасяне на корекции.


Програма за електронен монтаж
Относително нов вид компютърни програми, започнали да добиват популярност след широкото навлизане на PDF формата в печатното производство. С тези програми готовият проект на една публикация ...


Програма за илюстрация
Програма за създаване на геометрични обекти (линии, окръжности, правоъгълници и др.) с математическо описание, а не с директно описване на всяка точка от изображението, както е в програмите ...


Програма за обработка на изображения
Софтуер, предоставящ средства за обработка на растерни изображения, подобни на използваните в класическата фотография – увеличение и намаление, цветна корекция, както и много допълнителни ср...


Програма за рисуване
Софтуер, предоставящ на компютърния художник електронни версии на четки, бои, спрейове, моливи и др. Програмите за рисуване винаги работят с растерни изображения.


Програма за страниране
Софтуер за подреждане на текстове и графики върху виртуална страница, позволяващ много широк контрол върху дизайна и типографията. Ключов елемент в системите за настолна издателска дейност.


Проектно отпечатване
(Draft printing) Отпечатване на тестово копие на документ преди отпечатването му в окончателен вид.


Проклейка на хартията
Представлява обработка на хартията, с лепящи /лепилообразни/ вещества, които се въвеждат с цел да се получи качествена хартия.


Променливо количество
(Winding number) Метод за определяне дали дадена област е от вътрешната страна на крива и трябва да бъде намастилена при растеризиране на контурна форма на буква.


Пропорционално шпациране
(Proportional spacing) Печатане, при което всяка буква или символ заема хоризонтално място според своя дизайн.


Пропорционалност
(Aspect Ratio) Отношение на ширината към височината.


Пространствени честоти
(Spatial frequencies) Анализ на отпечатани или други изображения от гледна точка на степента на изменение на интензитета, в зависимост от разстоянието до тях.


Пространствено трептение
(Spatial dithering) Метод за генериране на полутонове чрез цифрово управление на двуцветни изходни устройства.


Протокол за обмяна
(Interchange protocol) Конвенция или стандарт за комуникация, описващ как се представя и прехвърля информацията от точка до точка или между (различни) системи.


Пряко манипулиране
(Direct manipulation) Стил на ползвателски интерфейс, при който ползвателят модифицира или премества части от документи чрез указващо устройство, например “мишка”.


Публикуване според търсенето
(Demand publishing) Създаване на документи в малък тираж или дори в единични копия, когато е необходимо.


Пункт
(Point) Мерна единица, използвана за принтери, равна на 1/72 инча. Виж също Didot point.


Пункт на Дидо
(Didot point) Единица за измерване на букви, използвана в Европа (без Англия), равна на 0,3759 мм.


Пунктов размер
(Point size) Височината на шрифт, изразена в пунктове.


Добавяне на дума
Дума:

Описание:


Въведете кода:


Следвай printguide.info тук
Error: Embedded data could not be displayed.
за реклама
Свободни позиции в dotbrain.eu
Помощник печатар
гр. София
фирма ДотБрейн

Флексопечатар
гр. София
фирма ДотБрейн

Книговезец
гр. София
фирма ДотБрейн


Специални оферти

Error: Embedded data could not be displayed.
за реклама