Абрис

Контурна линия указваща границите между отделните мастила или оттенъци в цветното изображение. В литографията абрисът се нанася по желатиновия слой и се пренася върху литографски камък.