Адхезия


Привличането на молекули може да бъде основано на адхезия или на кохезия. Кохезия се нарича привличането между подобни молекули.
Адхезия е привличането между молекули от разнородни повърхности. Силата на адхезията зависи от различни междумолекулни взаимодействия, като Ван-дер-Ваалсовите сили. На адхезия се дължи например залепването на лепяща лента (тиксо) върху различни повърхности. Като цяло кохезията е по-силна от адхезията, но понякога се наблюдава и обратното, например когато отлепите лепящата лента от дадена повърхността, ако върху нея са останали малки частици от тази повърхност, това е ясен знак, че адхезионните сили са били по-големи от кохезионните.

При изработването на лепящи ленти адхезията се определя по много строг начин. Лента с точно определена широчина (25мм.) се залепва върху полирана стоманена повърхност, след което се изтегля. За да бъде теста достоверен разлепването винаги трябва да се извършва по един и същ начин, с константна сила и скорост под ъгъл 180 градуса. Необходимата за това сила се измерва в N/нютони/.

Използван е текст от: klebex.eu