Асцендер

(Ascender)    Тази част от малките букви, която се издига над х-височината. Например при букви като  b, d, f, h, k, t и ‘l’.