Бандерол

/произхожда от френски език/, представлява книжна /хартиена/ лента върху предмет или стока, с която се удостоверява платен акциз или друга такса. В полиграфията този термин се използва още и за обозначаване на хартиената лента /обвивка/, в която се изпращат изданията.