Бележка в края

(Endnote) Пояснителен от текст, свързан със съдържанието на документ, подобен на бележка под черта, но разположен в края на статията или главата.