Бележка под черта

(Footnote) Плаваща бележка, свързана със знак за отпратка в текста, показвана под черта в долния край на страницата, на която се намира знакът.