Дисперсия


Дисперсия се нарича течна среда, в която са добавени твърди частици. Твърдите частици не се разтварят в течността, което води до тяхното утаяване след определено време. Акрилните и акрилатните дисперсии са от голямо значение при създаването на лепилни композиции за залепващи ленти.

Използван е текст от: klebex.eu