Експозиция

Параметър равен по величина за времето на действието на светлината върху светочувствителния слой и служещ за количествена мярка на повърхностната плътност на оптическото излъчване, въздействащо на веществото.