Експонатор

Висококачествен (обикновено Postscript) принтер, печатащ със светлина, който може да отпечатва страници върху филм, с много висока разделителна способност (над 1200 dpi), необходима за нуждите на полиграфическото възпроизвеждане особено на полутонови изображения. В последните години експонаторите постепенно се за местват от CTP устройства (computer-to-plate), при които експонацията се извършва вече не върху филм, а направо върху алуминиевата пластина, с която се извърш ва печата на офсетните машини.