Електронен монтаж

Разместване на наборните полета във формата на отпечатвания лист на изданието по електронен начин, с помощта на компютърна издателска система.