“Зреене”

(Gestalt) Процес на отделяне на фигура и грунд, за да се създаде визуално възприятие на едно изображение.