Копирен процес

Технологически процес на получаване на копия от монтажа на фотоформи върху формните пластини с помощта на копирното оборудване.