Лиинеатура на растера

Параметър характеризиращ растерната структура на на количеството линии в единица дължина. Растерите биват: 20, 24, 30, 34, 36, 40, 44, 48, 54, 60, 70, 80, 100, 120, 150, 160 линии/см. В компютърното растриране често се използва единицата за измерване на линеатурата в линии/дюйм или мм-1.