Литера

Паралелепипед от метал /типографска сплав – гарт/, дърво, от пластмаса, имащ на единия си край изпъкнало „око”, използвано в качеството си на печатащ елемент в ръчния и машинния /линотипен и монотипен/ набор. При компютърния набор за литера се приема наборния знак на екрана, на база на който се създава печатащия елемент на печатната форма.