Малки букви

(Lowercase) Малки букви от шрифт, създаден на базата на Каролинския минускул около 800 г. пр.н.е.