„Медна риза”

Тънък слой мед, нанесен електролитически върху основния меден слой на формните цилиндри /в дълбокия печат/, който се използва за за създаване на печатна форма. Нанасянето на „медната риза” става след нанасяне на разделителен слой от сребро между „ризата” и цилиндъра. „Ризата” се сваля след отпечатването на тиража.