Междубуквено разстояние

(Letterspacing) Нагласяване на разстоянието между буквите в думите така, че да се постигне еднаква оптическа дистанция.