Моар, моаре

Видимо, периодически повтаряща се странична рисунка във вид на мрежа, възникваща при налагането на две или повече растерни изображения. Моарът или моарето може да възникне при неправилен избор на ъгъла на завъртане на растера, при повторно репродуциране на растерните изображения /отпечатъци/, при печат върху материал с регулярна структура на повърхността.