Монтаж на фотоформите

Разполагане на текстови и илюстрационни диапозитиви или негативи върху прозрачно монтажно основа /най-често носеща наименованието астролон/, в съответствие с макета на изданието, схемата, оригинала и др. Монтажът на фотоформите се провежда върху монтажни маси с използването на монтажна измерителна мрежа, най-често изработена върху прозрачна основа.