Натронова хартия

Наименованието на тази хартия идва от способа й на производство, /натронов способ, чрез варене на натриева основа и дървесина/.