Области

(Fields) Части от показвани на екрана полета, които са сканирани последователно по преплетена (презредова) схема за обновяване. В телевизионните предавания редовете в две области се сменят алтернативно, като всяка област съдържа половината от сканираните редове.