Обратно телевизионно изображение

Inverse video (reverse video) Обръщане на бялото в черно и на черното в бяло на едно екранно изображение. Неправилно се възприема като термин за показване на светли букви на тъмен фон. Също и обръщане на цветовете на предния план и фона.