Оптическа плътност

Мярка за пропускането на светлината за прозрачните обекти и на отразяването на светлината за непрозрачните.