Оптически интервал на изображението

Разликата между величините на максималните и минималните величини на пропускането или отразяването на изображението.