Оптично разстояние

(Optical spacing) Разполагане на буквите така, че да изглеждат на равни разстояния между тях, които геометрично не са такива.