Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /home/prepress/new.printguide.info/wp-content/plugins/wp-open-graph/output.class.php on line 306

Оригинал – макет

Оригинал, на който страницата напълно съвпада със съответната страница на бъдещото издание. Може да бъде машинописен, подписан за набор или за печат и в такъв вид се изпраща в полиграфическото предприятие за набор и за печат на тиража. Може да бъде кодиран – на магнитен или оптически диск, твърдо копие за изготвяне на фотоформи или печатни форми по фотомеханически или друг способ.

Интернет портал за печатни технологии.