Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /home/prepress/new.printguide.info/wp-content/plugins/wp-open-graph/output.class.php on line 306

Оригинал

Текстов и илюстрационен материал, преминал редакционно-издателска обработка и предназначен за възпроизвеждане с полиграфически средства. Изобразителните оригинали, по характера на съдържащите се в тях елементи могат да бъдат щрихови и полутонови, черно-бели и цветни, по техниката на изпълнение – рисунки, фотографии, полиграфически отпечатъци или компютърна графика. Текстовите оригинали в зависимост от изпълнението се делят на машинописни, печатни – за издания без изменения, за издания с изменения, кодирани на магнитен или на оптически носител, репродуцирани текстови оригинал-макети, ръкописни. Авторски оригинал – това е текстов и илюстрационен материал, подготвен от автора /от колектив от автори/ за предаване в издателството.

Интернет портал за печатни технологии.