Офисна типография

(Office typography) Дизайн и отпечатване на всекидневни документи за научна, професионална и инженерна употреба. Преди да се появят настолните издателства (desktop publishing) това е било случайна работа.