Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /home/prepress/new.printguide.info/wp-content/plugins/wp-open-graph/output.class.php on line 306

Очертание (глиф)

Glyph (1) Действителната форма на изображението на буква. Една и съща буква може да има рарлични глифове, например а и а. В този случай “глиф” е синоним на “изображение”. (2) Вид идеализирана форма, произлизаща от комбиниране на основни букви в специфичен контекст. При такава употреба две изображения ще са с еднакъв глиф, когато имат еднаква топология и с различен глиф, когато са изписани по различен начин, например печатно и ръкописно “а”. В този случай “глиф” е синоним на “тип глиф”, в който “глиф” се дефинира както в (1).

Интернет портал за печатни технологии.