Печат

–многократно получаване на идентични отпечатъци чрез предаване на мастило от печатна форма върху материал за печат под въздействието на натиск