Поле

(Margin) Празно пространство отляво, отдясно, отгоре или отдолу на текста на една страница. В добри издания полетата могат да са повече от 50% от площта на страницата.