Праймер


Нанасянето на мастила, тонери, лепила и пр. върху някои повърхности е невъзможно или много трудно поради техните физични и химични свойства. Затова при работа с такива материали, върху тях предварително се нанася вещество наречено праймер. То увеличава възприемчивостта на материала и го прави годен за работа.