Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /home/prepress/new.printguide.info/wp-content/plugins/wp-open-graph/output.class.php on line 306

Праймер


Нанасянето на мастила, тонери, лепила и пр. върху някои повърхности е невъзможно или много трудно поради техните физични и химични свойства. Затова при работа с такива материали, върху тях предварително се нанася вещество наречено праймер. То увеличава възприемчивостта на материала и го прави годен за работа.