Разделителна способност (резолюция)

Мярка за детайлност на изображението. Представлява броят точки в определено разстояние, които описват изображението. Измерва се в точки на инч или сантиметър. Повече точки осигуряват повече детайл и съответно по-високо качество. Резолюция може да се измерва както на файловете, съдържащи изображения, така и на устройствата за визуализация – монитори и принтери. При файловете по-високата резолюция означава по-добър детайл и съответно възможност за по-голямо увеличение без видима загуба на качество, а при физическите устройства тя е мярка за техните възможности да изобразяват или отпечатват изображения с достатъчен детайл.