Селектиране

(Selection) Действие от ползвателския интерфейс, при което се идентифицира и избира обект или част от текст за следващи операции.