Сиви шрифтове

(Greyscale fonts) Шрифтове, при които се използва различна яркост в краищата на буквите, за да се подтиснат алайзинг ефектите и така да се подобри остротата и чистотата на формата на буквите.