Сканиране

Процесът на превръщане на изображения от реалния свят (картини, снимки, чертежи и др.) в растерни изображения, които могат да бъдат обработвани от компютър. Устройството, което извършва сканирането, се нарича скенер.