Скенер

Устройство за въвеждане на двумерните изображения в компютърните системи. Има планшетни /плоски/, барабанни и проекционни скенери.