“Спуснат” номер

(Drop Folio) Номер на страница, отпечатан в долния й край, докато номерата на останалите страници са в горния им край. Използва се за номериране на началната страница на нова глава от текста.